Gruppeting 9/10-2012 kl. 20:00

Det blir Gruppeting 9/10-2012 kl. 20:00 på Kvikkhytta.

Innkalling er allerede sendt til alle enhetsledere.

Alle gruppens betalende speidere fra og med det kalenderåret de fyller 12 år kan være med på å påvirke gruppeledelsen og å lære demokrati i praksis. Det er derfor viktig at du kommer til årets gruppeting!

Agenda

  • Konstituering
  • Årsmelding (Kommer på første Gruppeting i 2013)
  • Regnskap
  • Arbeidsplan (Kommer på første Gruppeting i 2013)
  • Budsjett
  • Innsendte saker
  • Valg

Komplett saksliste er vedlagt.

Speiderhilsen

Tor Bergersen
Gruppeleder

Advertisements


%d bloggers like this: