Speiding for alle klassetrinn

2 småspeidere

2 småspeidere

1. Tanum speidergruppe vil fra høsten 2010 åpne for speiding fra første klassetrinn. Speidergruppen vil starte med Beverspeiding og tar imot barn fra første og andre klasse. Småspeidere er tilpasset barn i tredje og fjerde klassetrinn.

Beverspeiding

Tanum speidergruppe har tilbud om beverspeiding. Beverarbeidet gir tilbud om å starte som speider allerede som 6-åring/1. klassing. Tilbudet må være tilpasset aldersgruppens utviklingstrinn, slik at overgangen til småspeiderarbeidet oppfattes som en naturlig fortsettelse med nye, større og flere utfordringer.

Allerede i 6-årsalderen har barn en klar opplevelse av vennskap og samhold. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvar og selvstendighet.

Småspeider

Småspeiderprogrammet er tilpasset speidere som går i 3. og 4. klassetrinn. Lek, bruk av rammer, tilegning av praktiske ferdigheter gjennom «learning by doing» og enkelt prosjektarbeid står sentralt i dette programmet.

Gjennom arbeidet med småspeiderprogrammet skal den enkelte speider:

Få trening i å samarbeide med andre, utvikle ansvarsfølelse og lære og ta ansvar for seg selv, utvikle nysgjerrighet og positive holdninger til læring, bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for naturen, bli kjent med og utvikle ansvar for nærmiljøet, bli kjent med speidingens verdigrunnlag og gjennom prosjektarbeid skal den enkelte småspeider få trening i å løse en oppgave sammen med andre

Småspeidere (klassetrinn 3. og 4.) starter tirsdag 24. august og Beverspeidere (klassetrinn 1. og 2.) starter tirsdag 31. august. Det er foreldremøte samme dag som oppstart for Bevere og Småspeidere.

Påmelding til:

smaaspeiderleder@1tanum.no

Litt om hva speiding er

Speiding er vennskap

Vennskap er utgangspunktet for skapende kontakt mellom mennesker. Ekte vennskap er kanskje en mangelvare i dagens samfunn. Det gjelder mellom kamerater og mellom folkeslag. Vennskapet krever at du aktivt stiller opp og gjør hva du kan for å hjelpe og støtte din venn. Mange gode vennskap har startet i speiderpatruljen – vennskap som har holdt livet ut. Vi tror vilkårene i speideren for å utvikle og holde på vennskap er bedre enn i de fleste andre organisasjoner.

Speiding er friluftsliv

Friluftsliv er å oppleve. Du får oppleve nærhet til naturen og til venner. Varmen fra bålet og duften av skog, bål og nykokt kaffe etter arbeidet med å slå leir. Friluftslivet er både en ramme om speiderarbeidet og en aktivitet av stor selvstendig betydning. Aktivitetene spenner vidt, fra lek og idrett i nærmiljøet og korte turer i kjent terreng, til barske overnattinger i snøhule. Aktivt friluftsliv gir kunnskaper om miljø- og ressursbruk. Det gir dessuten rom for alle former for fysisk aktivitet, uavhengig av kondisjon og styrke. Friluftsliv gir en ramme for å praktisere kameratskap og vennskap. Det utvikler også den enkelte speiders selvstendighet og evne til å ta ansvar og løse praktiske oppgaver. Alt sammen mens vi har det spennende og moro.

Speiding er praktisk viten

Det speiding handler om er i stor grad at teori omsettes i praksis – læring ved egenaktivitet. Du får muligheten til å prøve og feile – og prøve om igjen. Når du lærer gjennom å gjøre, får du også trening i selv å finne løsning på problemene. Evne til å se sammenhenger og forstå årsaker er to viktige elementer. Gjennom praktisk erfaring og samarbeid i en patrulje utvikles også evne til å løse konflikter mellom mennesker. Poenget med speiderarbeidet er ikke å utvikle speidertekniske eksperter. Det er å utvikle mennesker som er i stand til å forvalte og forbedre mulighetene som ligger hos en selv, hos andre og i samfunnet.

Speiding er livskvalitet

Alle bærer vi i oss et sett av verdioppfatninger som er et resultat av påvirkning – og av personlig utvikling. Speiderbevegelsen har langt på vei definert hva den oppfatter som sentrale verdier; vennskap, nestekjærlighet, toleranse, ansvar, selvstendighet, respekt for naturen og menneskers tro. Livskvalitet skapes når vi klarer å realisere disse verdiene til grunnleggende holdninger som vises i praktiske handlinger. Vi tror at ved å utvikle våre speidere til trygge og selvstendige personer, yter vi også et bidrag til å skape en bedre verden. Mennesker som har personlig overskudd og trygghet, vil kunne delta i andre menneskers utvikling og i utviklingen av fellesskapet. Det er livskvalitet.

Synes du det er kjedelig å være inne? Du vil heller være ute og oppleve eventyrene? Da burde du bli med i speideren. Speidere synes også det er kjedelig å være inne. Eventyrene og alt det morsomme er jo ute.

Reklamer

Her kan du abonnere på nyheter fra 1tanum.no på e-post.

RSS Nytt fra Speiding.no

  • En feil oppstod, og strømmen er antagelig nede. Prøv igjen senere.

RSS Nytt fra Asker&Bærum Krets

  • En feil oppstod, og strømmen er antagelig nede. Prøv igjen senere.

Siste bilder fra fotoalbumet

Reklamer

%d bloggere like this: