Troppens terminliste, vår 2009

Dette halvåret forsøker vi en noe annerledes møtestruktur enn tidligere.  I tillegg til troppsmøter og patruljemøter innfører vi også førerpatruljemøter én gang i måneden, for de som er peff og ass i patruljen.  Dette er for å gi de eldste i troppen litt ekstra oppfølging.

Dessverre så gjør dette at terminlisten blir noe mer «rotete» enn tidligere, men vi ber om forståelse for dette.

Troppens terminliste vår 2009

Advertisements


%d bloggers like this: